DET HÄR ERBJUDER VI

Vi tillverkar och monterar:

  • Bandtäckningar
  • Skivtäckningar
  • Hängrännor, stuprör, fotplåt
  • Skorstensinklädnader, Skorstenshuvar
  • Inklädnad av kupor
  • Vindskivor
  • Fönsterinklädnader, Fönsterbleck, tröskelbleck & lister

Vi har även tillverkning efter din beställning.

Passa på att använda ROT-avdraget.

Alla våra arbeten kvalitetssäkras enligt riktlinjer fastställda av Plåt & Ventföretagen.